Avaleht Lapsed Maailma parim paik on oma kodu koos oma vanematega
Maailma parim paik on oma kodu koos oma vanematega

Maailma parim paik on oma kodu koos oma vanematega

Foto: SOS Lasteküla
Foto: SOS Lasteküla

211 vanemliku hooleta last elab tänasel päeval soojades SOS Lasteküla perekülades armastavate perevanemate hoole all, kuid sügaval südames unistavad mõned lapsed elamisest omaenda kodus koos oma bioloogiliste vanematega.

Just seetõttu tegeleb SOS Lasteküla juba alates 2003. aastast alates ennetustöö ehk peretugevdusprogrammiga, et abistada raskustesse sattunud peresid. Õigeaegne toetamine võimaldab perel ise oma lapsed üles kasvatada ning neilt ei võeta lapsi ära.

Peretugevdusprogrammi abil aidatakse peresid Narvas, Sillamäel, Keila linnas ja Keila ning Harku vallas. Programmist on tänasel päeval abi saanud 700 last ning 300 pere.

Eestis satub asendus- ja turvakodudesse aastas umbes 400 last, sest ema ja isa ei suuda nende eest piisavalt hästi hoolitseda.

Mis on peretugevdusprogramm?

SOS peretugevdusprogrammi eesmärk on aidata raskustesse sattunud peredel ületada tekkinud probleemid, et lapsed saaksid kasvada oma vanemate juures.  Tavaliselt jõuavad pered programmi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kaudu, kes teeb perele ettepaneku programmis osalemiseks. Kui pere on nõus, sõlmitakse kolmepoolne leping, millele kirjutavad alla pere, kohaliku omavalitsuse esindaja ning SOS Lasteküla tugiisik. Pere osalemine programmis on vabatahtlik ning leping sõlmitakse esialgu kuueks kuuks. Narva linnas, kus programm on tegutsenud kõige kauem, pöörduvad pered ka juba otse SOS Lasteküla poole sooviga programmis osalemiseks.

Kohaliku omavalitsuse esindaja ja SOS Lasteküla tugiisik hindavad konkreetse pere vajadused ja tugevused, seejärel koostatakse koos plaan, mida pere asub SOS Lasteküla tugiisiku abiga ellu viima. Tavaliselt külastab tugiisik peret kahel korral nädalas aga kui vaja, ka tihedamini. Ühel korral kohtutakse kontoris, teisel korral kindlasti kodus, et näha, kuidas toimub kodustes oludes pere omavaheline suhtlemine ja millised on olud.

Tugiisiku ülesanne on püüda perekonda tervendada, leida üles ja arendada hädasolija tugevamaid külgi, parandada pere sotsiaalseid oskusi, pakkuda perele erinevate erialaspetsialistide abi ning olla inimeseks, keda saab usaldada.

Mitmekülgne abi perele

Programmis osalev pere saab majanduslikku ja psühholoogilist nõustamist, arsti- ja toiduabi, samuti õpi-, logopeedilist ning terapeutilist abi. Kõige olulisem ja keerulisem tugiisiku töös on aga mitte süvendada perede õpitud abitust, vaid juhendada asju õigesti ja korrektselt tegema. Tugiisik näitab vajadusel tegevused ette, mitte ei tee neid pere eest ära.

Ka näiteks kodus sooja toidu tegemine võib olla paljudele peredele väljakutseks – kui emadel-isadel endal pole olnud häid eeskujusid, kelle pealt õppida, kuidas pere toimib, siis üldjuhul ei oska need perevanemad ka oma lapsi suunata ega vajalikke peretraditsioone luua. Selle oskuse omandamisel ongi tugiisikul väga suur roll.

2014.aastal läbi viidud uuring kinnitas, et 70% programmis osalenud peredest on olnud võimelised oma pereelus sisse viima olulisi muutusi ning nad on suutnud programmi läbimise järgselt hakkama saada ilma olulise kõrvalise abita.

Annetuste abil saab SOS Lasteküla riskiperedele võimaldada mitmekülgset abi ning tulevikus suurendada ka neid piirkondi, kus peretugevdusprogrammi teenust pakkuda.

Kui soovid toetada SOS lastekülade lapsi, tule tee püsiannetus SIIN. Selgitusse lisa oma kontaktid, et SOS Lasteküla saaks Sind laste tegevusega kursis hoida.

Allikas: SOS Lasteküla

Kommentaarid